egyeb

Búcsúzunk egykori kollégánktól, Kolozsvári Imrétől

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették drága

Férjemet, Édesapánkat,
Kolozsvári Imre

nyugalmazott mérnök-tanárt, hogy életének 67.
évében váratlanul örökre megpihent.

Búcsúztatója a római katolikus egyház szertartása szerint 2021. február 5-én 14 órakor lesz az Óbudai temető nagy ravatalozójában.

Drága emléke szívünkben örökké él!

gyászjelentés

 

 

A kommentek levannak zárva.