tankönyvrendelés

Corvin Mátyás Gimnázium 1165 Budapest, Mátyás király tér 4. Tel: 1/407-9900 OM azonosító: 035281

TÁJÉKOZTATÓ A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 2018/2019 TANÉV

Kedves Szülők!

Idén is kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetnek a törvény szerint a

 tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók – erről szakorvosi igazolás szükséges, vagy a magasabb családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

 három- vagy többgyermekes családban élő gyermekek – erről emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás szükséges, és a nyilatkozat az eltartott gyermekekről. Családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként be lehet nyújtani: MÁK igazolást, bérjegyzéket, pénzintézeti számlakivonatot szülő aláírásával, postai igazolószelvényt szülő aláírásával. A jogszabályok értelmében a 18. életévüket betöltött gyermeknél, aki családi pótlékra jogosult, vagy akit családi pótlék megállapításánál eltartottként figyelembe vettek, ugyanezek az igazolások fogadhatók el. Kérjük, hogy az igazolások az igény benyújtásának időpontjában ne legyenek 1 hónapnál régebbiek;

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók – az erről szóló határozat másolata szükséges. Ez utóbbi kedvezményt a lakóhely szerinti önkormányzatnál lehet igényelni (ott adnak tájékoztatást, milyen iratokat szükséges hozzá benyújtani.);

 gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül – az erről szóló határozat másolata szükséges;

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” elnevezésű nyomtatvány és a nagycsaládos nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető „tankönyvrendelés” címszó alatt.

Kérem a nagycsaládosokat, hogy az eltartott gyerekekről szóló nyilatkozatot az igénylőlaphoz csatolva adják be. Ha 18 életévét betöltött gyermek 2017 őszén szeretné megkezdeni tanulmányait a felsőoktatásban, kérem, azt is tüntessék fel a nyilatkozaton, úgy, hogy egyértelmű legyen, még nem jár oda!

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ingyenes tankönyveket iskolánk könyvtári kölcsönzéssel biztosítja. 9-13. évfolyamon minden tankönyvet szeptembertől júniusig kölcsönöznek a gyerekek. A tanév végén a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket visszakérjük, de a tanulóknál maradnak azok a könyvek, amit több éven keresztül használnak (térképek, feladatgyűjtemények, függvénytáblázat stb.). Az érettségi felkészüléshez szükséges könyvek a könyvtárból bármikor kölcsönözhetőek.

Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azokat a tanulónak tanév végén pótolnia kell. Ahhoz, hogy a gyermek részesüljön a tankönyvtámogatásban az igénylőlap leadása és a kedvezményre való jogosultság igazolása egyaránt szükséges! Azok, akik jogosultak a támogatásra, de nem kívánják igénybe venni a kedvezményt, kérjük, hogy a gyermek nevének, osztályának és a jogcím feltüntetése mellett az igénylőlapra írják rá, „Nem tartok rá igényt”. (A szülői aláírást ne felejtsék el!) Az igénylőlapot és az eltartottakról szóló nyilatkozatot 2018. február 28-ig jutassák el az osztályfőnökhöz!

Tisztelettel: Tóthné Szarka Tünde tankönyvfelelős Budapest, 2018. január 25