egyeb

digitális munkarend információk

Tisztelt Szülők!

2020. november 11-től ismét digitális munkarendben zajlik az oktatás iskolánkban. A tavaszi
tapasztalatokat hasznosítva vágunk neki újra a közös feladatnak. Mindannyiunk érdeke, hogy
a tanítás/tanulás folyamata a lehető leghatékonyabban folytatódjék. Korábbi segítségüket
megköszönve kérjük ismét együttműködő támogatásukat!

Kedves Diákok!

A tavalyi tanévben kialakított szokásrendet, szabályokat néhány újjal is kiegészítettük.
1. A digitális munkarend idején a korábbi órarend marad érvényben azzal a különbséggel,
hogy a tanórák egy órával később kezdődnek.
2. A digitális munkarend idején a szülők és tanulók tájékoztatása, illetve az adminisztráció a
KRÉTA napló felületén történik.
3. A tananyag eljuttatása, számonkérése, az online videós órák megtartása az intézményi
Classroom felületén történik.

A pedagógus

 •  a korábbi órarend szerint teszi közzé a napi feladatokat, a feladatok beadási határidejét
 • és a beadás helyét, módját is pontosan megjelöli;
 • az online videós óra tartásáról legkésőbb a tanórát megelőző munkanapon 8:30-ig
 • tájékoztatja a tanulókat;
 • az adott tanórához kapcsolódó digitális tananyagot, feladatokat legkésőbb a tanóra
 • időpontjában közzéteszi.

A tanuló kötelező feladatai:

 •  tanítási napokon az intézményi Classroom felületére napi szinten történő belépés,
 •  a napi feladatok, tananyag, online videós tanóra követése az órarendnek megfelelően,
 • a pedagógus által megadott tananyagrészek feldolgozása, a beadandó feladatokelvégzése és a megadott helyre való feltöltése határidőre,
 •  a pedagógus visszajelzésének, értékelésének megtekintése, a szükséges javítások elvégzése,
 •  az időzített, online számonkéréseken való részvétel.

Az oktatásban való részvétel a digitális munkarend idején minden tanuló számára
kötelező.
Ha a tanuló egészségügyi, technikai vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a videós
online órán, időzített számonkérésen, vagy nem tudja határidőre visszaküldeni a feladatot,
ezt a szaktanár és az osztályfőnök számára haladéktalanul, indoklással együtt jeleznie kell!

A kommentek levannak zárva.