ECDL

Kedves Corvinosok, Tisztelt Szülők!

Iskolánkban tizenkettedik éve ECDL vizsgaközpont működik (az egész országban összesen 281 vizsgaközpont van, ebből 59 a közoktatási intézményben működő vizsgaközpontok száma). De mi is az az ECDL?

ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány – European Computer Driving Licence.

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely elsősorban a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Az ECDL célja

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljes értékű tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.

Kinek és miért jó?

Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer). Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára. Nem véletlen, hogy hazánkban — a 2017. március 27-én érvényes adatok szerint — majdnem ötszázezer (489557) fő regisztráltatta magát, és csaknem 400 ezren pedig már a bizonyítványt is megszerezték.

Az ECDL része a nemzeti pedagógus-továbbképzési programnak, valamint a kulturális szakemberek továbbképzési programjának is.

Ezeken túlmenően nagyon fontos (és statisztikailag igazolható), hogy mivel az ECDL tananyag és a középszintű informatika érettségi anyaga között igen nagy átfedés van, így az ECDL tanfolyam elvégzése nagy mértékben segíti, könnyíti a sikeres érettségi vizsgát (a vizsgabizonyítványt a regisztrációs díj befizetése után megkaphatja az, aki jelesre érettségizett informatikából, azonban ez az érdemjegy sajnos igen ritka; inkább az a jellemző, hogy az ECDL tanfolyam látogatása járul hozzá a sikeresebb érettségi vizsgához).

További előny, hogy a tanfolyam és a vizsga is ismerős környezetben, ismerős vizsgabiztosoknál történik, sőt, a sikeres vizsga letételét a Corvinos diákoknál az osztályban tanító szaktanárok többsége egy-egy jeles osztályzattal is honorálja.

A hét modulos, 120 órás tanfolyam ősszel indul és a tanév végéig be is fejeződik, díja igen kedvező, a piaci ár fele – harmada, csak 48 000 Ft (részletfizetési kedvezmény megoldható). Ehhez jön hozzá az egyszeri regisztrációs díj (diákoknak 5 500 Ft, más esetben 7 500 Ft) és vizsgánként 2 200 Ft vizsgadíj.

A nyelvi előkészítős osztályaink tanulói részére lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tananyagba beépítve letegyék a hét modulvizsgát. Az informatika tagozatos osztályok tanulóival szemben ez elvárás, nem lehetőség :-) Ennek feltétele az 5 500 Ft regisztrációs díj és a vizsgák díjainak befizetése. Tanfolyami díjat NEM kell fizetni! Az esetleges pótvizsgák díja: 2 200 Ft pótvizsgánként. A sikeres vizsga letételét az osztályban tanító szaktanár egy-egy jeles osztályzattal honorálja.

Néhány budapesti, ECDL bizonyítványt támogató és elismerő munkáltató:

Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Józsefvárosi Önkormányzat, Soroksár Polgármesteri Hivatal, XX. ker. Okmányhivatal, XX. ker. Polgármesteri Hivatal, Belügyminisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium/Hadügyminisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, BKV Zrt., Budapest Rendőr-Főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály, Hungexpo Zrt., Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Magyar Energia Hivatal, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Magyar Szabadalmi Hivatal, MOL NyRt., Országos Rádió és Televízió Testület Iroda, Pest Megyei Közlekedési Felügyelet (Nemzeti Közlekedési Hatóság), Pesti Központi Kerületi Bíróság, Polgári Légiközlekedési Hatóság, Soroksár Egészségügyi Intézmények, Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, Vám- és Pénzügyőrség, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Aranytíz Művelődési Központ, ATEV Rt., Budapest Fővárosi Levéltára, Budapesti Művelődési Központ, Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet, FŐKEFE Kht., Fővárosi Gázművek Zrt., Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Intergomb Kft., Luther Kiadó, MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft., MetTech Meteorológiai eszközgyártó és forgalmazó Bt., MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ, ModusLink Magyarország Csomagolási Kft., Nagy Imre Általános Művelődési Központ, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Országos Műszaki Múzeum, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Richter Gedeon Nyrt., Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft., Synergon Rt., Szent Imre Kórház, Temi Fővárosi Művelődési Háza, TEVA Magyarország Zrt., Túri és Társa Ügyvédi Iroda, Új Praxis Kf.

Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

  • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.
  • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.
  • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket

A pályakezdők és a munkanélküliek hasonló előnyöket élveznek:

  • Az ECDL széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.
  • A megszerzett tudás készségszintű ismereteket jelent, tehát specializálható, azaz a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében könnyűszerrel alkalmazható.
  • Moduláris jellegénél és konkrét követelményrendszerénél fogva az ECDL megszerzése történhet akár más, önálló szakma elsajátításával párhuzamosan.
  • Az információs társadalom elvárásai alapján munkaerő-piaci esélyeket teremt.

Munkavállalóknak

Pályakezdőknek/

Munkanélkülieknek

Munkáltatóknak

Megbízható:

A PC használatához szükséges valamennyi
ismeretet garantálja

Biztosan nyújtja a
munkakör ellátásához szükséges tudást

Széles körű tudással
felkészít a várható munkaerő-piaci
kihívásokra

Készség-szinten
garantálja a munkakör ellátásához szükséges
tudás meglétét

Egyszerű:

Konkrét követelmény, moduláris forma

Alkalmas a munka
melletti önálló tanulásra is

Önálló szakma tanulása
mellett könnyen elsajátítható ismeretek

A feladatokhoz igazodva
folyamatosan bővíthető tudás

Minőség-orientált:

Az EU által támogatott rendszer

Növeli a munkaerő-
piaci esélyeket

Munkaerő-piaci
esélyeket teremt

Az EU-ban támasztott
követelményeknek megfelelő tudás

Független:

Szabadon választott hardver és szoftver

A megszerzett tudás
konvertálható

A megszerzett tudás
specializálható

A munkavállaló nem
igényel külön betanítást

Az ECDL elismertsége Magyarországon

Egyre több szakképesítő és felsőoktatási intézmény ismeri el az ECDL-t. A 2006/2007-es tanévtől kezdve a különféle szakképesítések megszerzésében, valamint egyre több felsőoktatási intézményben ismerik el valódi vizsgaként az Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL). Az ECDL magyarországi koordinátori szervezete, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tájékoztatása szerint az új, fokozatosan életbe lépő moduláris rendszerű Országos képzési jegyzékben (OKJ) a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinél figyelembe veszik, illetve beszámítják az ECDL moduljait, beleértve az önálló, fakultatív modulokat – képszerkesztés, kezdő szintű web, CAD, haladó szintű szövegszerkesztés,táblázatkezelés, illetve adatbázis-kezelés – is.

Egyre több felsőoktatási intézmény számítja be a tantárgyi követelményekbe az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy részleges felmentést, jeles kollokviumi vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDL-bizonyítványukért.

Az ECDL elfogadottsága a felsőoktatási intézményekben

Intézmény

ECDL bizonyítvány
elfogadottsága

Általános
Vállalkozási Főiskola, Budapest

Egyéni elbírálás szerinti
részleges felmentés alapozó informatika
tantárgyak alól.

BGF
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar,
Zalaegerszeg

Alapozó informatika
tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és
vizsga alól.

BMF Kandó
Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar

Az első féléves alapozó
informatika tantárgyak esetén a követelmény
40%-ára adnak mentességet.

BMF Keleti
Károly Gazdasági Főiskolai Kar

Az első féléves alapozó
informatika tantárgyak esetén a követelmény
40%-ára adnak mentességet.

Debreceni
Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Egyéni elbírálás szerinti
részleges felmentés alapozó informatika
tantárgyak alól.

Debreceni
Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Alapozó informatika
tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és
vizsga alól.


Dunaújvárosi Főiskola

Egyéni elbírálás szerinti
részleges felmentés alapozó informatika
tantárgyak alól.

Eötvös
József Főiskola Pedagógiai Fakultás

Alapozó informatika
tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és
vizsga alól.

Kecskeméti
Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

Az informatikai képzés
bizonyos tantárgyai alól adnak mentességet.

Nemzetközi
Üzleti Főiskola

Egyéni elbírálás szerinti
részleges felmentés alapozó informatika
tantárgyak alól.


Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

Az informatika vizsga
kiváltására elfogadják az ECDL bizonyítványt.
Két félév váltható ki, de csak akkor, ha az IKT
alapismeretek modult is tartalmazza a 7 modulos
bizonyítvány.
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai
Főiskolai Kar

Az informatika vizsga
kiváltására elfogadják az ECDL bizonyítványt.
Két félév váltható ki, de csak akkor, ha az IKT
alapismeretek modult is tartalmazza a 7 modulos
bizonyítvány.


Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar

Az informatika vizsga
kiváltására elfogadják az ECDL bizonyítványt.
Két félév váltható ki, de csak akkor, ha az IKT
alapismeretek modult is tartalmazza a 7 modulos
bizonyítvány.

Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Egyéni elbírálás szerinti
részleges felmentés alapozó informatika
tantárgyak alól.

Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Szaktól, szakiránytól
függően plusz kreditpontszám kapható, ill.
felmentés bizonyos órák látogatása alól.

Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

2 pontot ér az ECDL START
bizonyítvány a PhD képzésben, ill. 3 pontot a
FULL ECDL bizonyítvány.

Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Alapozó informatika
tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és
vizsga alól.

Szegedi
Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari
Főiskolai Kar

Alapozó informatika
tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és
vizsga alól.

Szent
István Egyetem Egészségtudományi és
Környezetegészségügyi Intézet

Az első féléves alapozó
informatika tantárgyak esetén a követelmény
75%-ára adnak mentességet.

Szent
István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi
Kar Vezető- és Továbbképző Intézet

Alapozó informatika
tantárgyak esetén felmentés óralátogatás és
vizsga alól.

Szent
István Egyetem Pedagógiai Kar, Szarvas

Alapozó informatika
tantárgyak esetén felmentés óralátogatás alól.

Veszprémi
Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar

Felmentés általános
informatika ismeretek tárgyból.

 

Végül, de nem utolsósorban: szülőket, testvéreket, rokonokat, barátokat is szívesen látunk, ugyanolyan anyagi feltételekkel, mint a diákjainkat!

Sok szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!

A tájékoztató innen letölthető!

A jelentkezési lap letöltése ide kattintva lehetséges.

Üdvözlettel az ECDL Vizsgaközpont nevében:

Markovics László és Nagy Péter