őszi érettségi vizsgajelentkezés (2022. október-novemberi vizsgaidőszak)

Tájékoztató az Érettségi jelentkezéshez a 2022. október-novemberi vizsgaidőszakban

 

A jelentkezés határideje: 2022. szeptember 5.

 

Jelentkezni a vizsgára és a határidőig folyamatosan munkanapokon 8.00-15.30 között tudnak.

Kérjük, hogy a hosszas várakozást elkerülendő, lehetőség szerint szeptember 2-ig jelentkezzenek a vizsgákra.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

-        személyi igazolvány,

-        lakcímkártya,

-        oktatási azonosító szám (pl. a diákigazolványon megtalálható),

-        középiskolai bizonyítvány,

-        érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok),

-        szintemelő vizsga esetén a korábbi eredményről szóló eredeti törzslapkivonat,

-        javítóvizsga esetén eredeti törzslapkivonat,

-        amennyiben a jelentkező mentességgel kíván élni Igazgató Úrhoz írt kérelem és a szakértői bizottság szakvéleménye,

-        előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell a Vizsgaszabályzat 12. § (7) bekezdése szerinti igazolást, amelyen kérjük feltüntetni, ha a vizsgázó a NAT 2020-as követelményei szerint folytatta-e tanulmányait és annak megfelelően kíván-e vizsgázni.

 

Kérjük, hogy az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők a mellékelt, kitöltött, kiskorú vizsgázó esetén szülői aláírással ellátott jelentkezési lapot és az osztályozó vizsgáról szóló igazolást a jelentkezéskor magukkal hozni szíveskedjenek. 

 

Minden egyéb esetben a jelentkező a jelentkezési lapot a jelentkezéskor írja alá.

 

A vizsgadíjakról

Az érettségi vizsga – az intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

 

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

 

A vizsgadíj összege:

A fizetendő vizsgadíj összege a Rendelet 35. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi őszi vizsgaidőszakban:

- a középszintű vizsgák vizsgadíja: 30 000 Ft

- az emelt szintű vizsgák díja: 50 000 Ft

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A befizetés módjáról a jelentkezéskor kapnak további információkat.

 

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

 

Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére.

Jelentkezési lap előrehozott érettségire

Intézményi igazolás