egyeb

Félegyházy Megyesy Ágoston † (1945-2019)


     Megrendülten és mély fájdalommal búcsúzunk iskolánk volt tanárától és igazgatójától. Félegyházy Megyesy Ágoston neve és személyisége elválaszthatatlanul fonódott össze a Corvin négy évtizednyi történetével. Tanulók ezrei és volt kollégáik tucatjai emlékeznek rá úgy, mint akinek munkája, a tanítás és az iskolavezetés iránti szilárd elkötelezettsége örökre nyomot hagyott intézményünkön.

   Meghatározó indíttatásként említette mindig a pannonhalmi bencéseknél töltött középiskolás éveit, amelyek után műszaki végzettséget szerzett. 1967-től dolgozott iskolánkban előbb műszaki tanárként, majd műhelyfőnök-, később pedig műszaki igazgatóhelyettesként. Ezek az évtizedek az akkor műszaki szakközépiskolaként működő Corvin szakmailag kiemelkedő évei voltak. Az elektrotechnikai szakma és a diákok iránti elkötelezettsége Ágostont elismertté, közvetlen, kedélyes stílusa pedig elfogadottá, közkedveltté tette a tanulók és a tanárok között egyaránt.

     Mikor 1986-ban új igazgató választására került sor, nem volt kétséges: a tantestület őt akarja. Maga később így emlékezett erre vissza: „A kollégák rám zárták az ajtót, addig nem engedtek ki, míg be nem adtam a pályázatot.” 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig, kereken húsz éven keresztül vezette iskoláját. E két évtized alatt mindig gyorsan és pontosan reagált a világ változásaira, hatékonyan alakította az iskola profilját. A rendszerváltáskor ismét beindította a gimnáziumi képzést, néhány évvel később az elektrotechnikai osztályok megtartása mellett informatikai osztályokat indított. A szükséges eszközpark beszerzésén túl is sikeresen és látványosan fejlesztette az iskola infrastruktúráját. Ezen időszak munkájának és személyesen neki köszönhető az iskolai mai képének sok-sok eleme: a főbejárat, a gyönyörű könyvtár és étkező létrehozása, a folyosók és tantermek modern kialakítása.

     Igazgatóként a legfontosabb céljának tartotta, hogy a gyerekek boldogok legyenek, tisztességes, becsületes embereket neveljünk belőlük. A „corvinosok nagy családja”, az iskola, a tantestület, a gyerekek voltak számára a legfontosabbak. Keresztény és nemzeti értékrendjét akkor is vállalta, mikor ezt nem a divat diktálta. Nyugdíjasként sem szakadt el élete hivatásától, a tanítástól– haláláig dolgozott óraadó tanárként a Csonka János Műszaki Szakgimnáziumban. Amíg velünk voltál, életed volt az iskola – búcsúzik tőled a Corvin. Nyugodj békében, emléked őrizzük!

 A kommentek levannak zárva.