egyeb

Felhívás a 2023. évben díszdiplomára jogosult óvónőknek, tanítóknak, tanároknak

F E L H Í V Á S

Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben lakó óvónőnek, tanítónak, tanárnak a figyelmét, aki 1953-ban, 1958-ban, 1963-ban, illetve 1973-ban kapta meg pedagógus diplomáját

– állami vagy felekezeti intézményben,
– illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működtet
pedagógusképző intézményt, és
– életét a pedagógusi pályának szentelte,
hogy díszoklevél adományozására irányuló kérelmét 2023. február 28. napjáig juttassa el a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára személyesen, vagy postai úton (1163 Budapest, Havashalom u. 43. II. emelet 224. szoba).

További információ kérhető: Majorné Szabó Etelka, telefon: 06 1 4011 528
A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:

– az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja vezetőjéhez
címzett kérelem, (amely tartalmazza az igénylő nevét, hölgyeknél
leánykori nevét, édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét,
lakcímét, elérhetőségét)
– szakmai önéletrajz,
– az eredeti diploma fénymásolata, (nem magyar nyelvű diploma esetén,
annak hiteles magyar fordítása)
– amennyiben a kérelmező korábban már részesült a díszoklevélben,
akkor a kérelemhez elegendő a díszoklevél másolatának és a szakmai
önéletrajznak a csatolása.

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról – amennyiben nem áll módjában
azokról fénymásolatot készíttetni – kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk,
 továbbá arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban
elfogadni.

A kommentek levannak zárva.