egyeb

Felvételi eljárás menete 2020

Kedves Szülők!
Kérjük, tekintsék meg az alábbi tájékoztatást a felvételi eljárás menetéről!

Az utolsó négy év felvételi ponthatárainak alakulása tagozatonként:

                    INYT*                            NYEK*          INF*               HUM*
2019      a:*159p/n:*152p               156p              148p                149p

2018        155 p                                 157 p              144 p              147 p
2017        148 p                                 150 p             134 p              139 p

2016        138p                                 145p               123p               121p

*INYT= Idegen nyelvi tagozatos osztály (*angol/*német)
*NYEK=Nyelvi előkészítő osztály
*INF=Informatika tagozatos osztály
*HUM=Humán tagozatos osztály

A fenti információk a szülők és a tanulók TÁJÉKOZÓDÁSÁT szolgálják, a 2020-es felvételi eljárás során HIVATKOZÁSI ALAPOT NEM jelenthetnek!

A felvételi összpontszám 200 pont.
Hozott pontok (70 pont): az általános iskola 7. ÉV VÉGI és 8. FÉLÉVI osztályzatai alapján (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, földrajz).
Írásbeli felvételi (100 pont): magyar nyelvből és matematikából.
Szóbeli felvételi (30 pont): olvasási készség, szövegértés, általános műveltség és tájékozottság alapján.

Az idegen nyelvi tagozatos osztály angol és német csoportjába való jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező tanuló az adott nyelvből 7. év végi és 8. félévi osztályzattal rendelkezzen.

Szóbeli vizsgát a behívott tanulók tehetnek. A behívottak névsora és beosztása 2020. február 26-tól olvasható a Corvin-honlapon.

A Corvin Mátyás Gimnáziumban központi felvételi írásbeli dolgozatot írt 438 fő.
Átlageredmények: MAGYAR NYELVBŐL 29,5 pont, MATEMATIKÁBÓL 26,2 pont, ÖSSZESEN 55,7 pont.

Az eredményekről szóló értékelőlapot 2020. FEBRUÁR 4-én, kedden 7.00 és 15.00 között lehet átvenni az iskolában.

Az átvételre a SZÜLŐ és a TANULÓ a JOGOSULT személy. A jogosultság igazolásaként a tanuló FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNYÁT vagy születési anyakönyvi kivonatát hozzák magukkal, ill. a szülőnek saját személyazonosító okmányát is be kell mutatnia.

Boros Tamás
igazgató

         
         
         
         
         

A kommentek levannak zárva.