egyeb

Felvételi eljárás tájékoztató 2019.

Kedves Szülők!
A felvételi eljárás menetéről kérjük tekintsék meg az alábbi tájékoztatást!

Az utolsó három év felvételi ponthatárainak alakulása tagozatonként

               INYT*         NYEK*         INF*              HUM*
2018     155 pont     157 pont      144 pont        147 pont
2017    148 pont     150 pont      134 pont        139 pont
2016    138 pont     145 pont      123 pont        121 pont

*INYT= Idegen nyelvi tagozatos osztály
*NYEK=Nyelvi előkészítő osztály
*INF=Informatika tagozatos osztály
*HUM=Humán tagozatos osztály

A fenti információk a szülők és a tanulók TÁJÉKOZÓDÁSÁT szolgálják, a 2019-es felvételi eljárás során HIVATKOZÁSI ALAPOT NEM jelenthetnek!

A felvételi összpontszám 200 pont.
Hozott pontok (70 pont): az általános iskola 7. ÉV VÉGI és 8. FÉLÉVI osztályzatai alapján (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, földrajz).
Írásbeli felvételi (100 pont): magyar nyelvből és matematikából.
Szóbeli felvételi (30 pont): olvasási készség, szövegértés, általános műveltség és tájékozottság alapján.

Az idegen nyelvi tagozatos osztály angol és német csoportjába való jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező tanuló az adott nyelvből 7. év végi és 8. félévi osztályzattal rendelkezzen.

Szóbeli vizsgát a behívott tanulók tehetnek. A behívottak névsora és beosztása 2019. február 27-től olvasható a Corvin-honlapon.

A Corvin Mátyás Gimnáziumban központi felvételi írásbeli dolgozatot írt 431 fő.
Átlageredmények: MAGYAR NYELVBŐL 32,1 pont, MATEMATIKÁBÓL 23,8 pont, ÖSSZESEN 55,9 pont.

Az eredményekről szóló értékelőlapot 2019.FEBRUÁR 5-én, kedden 7.00 és 15.00 között lehet átvenni az iskolában.

Az átvételre a SZÜLŐ és a TANULÓ a JOGOSULT személy. A jogosultság igazolásaként a tanuló FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNYÁT vagy születési anyakönyvi kivonatát hozzák magukkal, ill. a szülőnek saját személyazonosító okmányát is be kell mutatnia.

Boros Tamás
igazgató

A kommentek levannak zárva.