Pontszámítás

A felvételi összes pontszám három részterületből áll össze:

Hozott pontok (35%):

az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatai alapján a következő tantárgyak figyelembevételével: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, földrajz.

Írásbeli felvételi (50%):

országosan egységes felvételi feladatok magyar nyelv és matematika tantárgyakból.

Az írásbeli felvételi minden jelentkező számára kötelező.

Szóbeli felvételi (15%):

általános műveltség és tájékozottság alapján.

Szóbeli vizsgát a behívott tanulók tehetnek.

 
Pontazonosság esetén a felvételről a jobb írásbeli eredmény dönt, továbbá pontazonosság esetén a felvételiző tanulók rangsorolásakor előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű, a Budapesten lakó, a sajátos helyzetű tanuló (az írásbeli vizsgán szerzett pontja magasabb legyen, mint a hozott; egy vagy több testvére az iskola tanulója (volt); családi kötődése van az iskolához (pl. szülője is iskolánk tanulója volt)).