egyeb

Járványügyi intézkedések 2020. október 1-től

Járványügyi intézkedések

Corvin Mátyás Gimnázium

(Legutóbbi módosítás: 2020. október 1.)

 

Az intézmény járványügyi intézkedési terve az EMMI által közzétett Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentum mindenkori hatályos változatán alapul.

 

Az iskola látogatása, az épületben való tartózkodás rendje

 1. Az iskola területére az itt tanulókon és dolgozókon kívül idegen személy csak igazgatói engedéllyel, az érvényes intézményi járványügyi intézkedéseket betartva tartózkodhat.

 2. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a gyermek orvosi vizsgálatáról.

 3. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a tanuló koronavírustesztje pozitív lett, illetve ha a tanuló hatósági karanténba került.

 4. Az intézménybe való belépéskor a testhőmérséklet mérése kötelező. Az a tanuló, akinek hőemelkedése / láza van, nem vehet részt a tanórákon, a szülő értesítése után haza kell mennie.

 5. Az intézménybe való belépéskor a kéz fertőtlenítése kötelező. Javasolt a napközbeni rendszeres és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, különösen étkezések előtt. Javasoljuk a tanulók számára, hogy a napközbeni kézfertőtlenítéshez tartsanak maguknál erre alkalmas saját fertőtlenítő eszközt is.

 6. Az iskolában a maszk használata minden zárt térben kötelező, beleértve a tantermeket (tanítási órákon és szünetekben is), illetve az iskola közösségi tereit (aula, lépcsőforduló, folyosók, mosdók, könyvtár, tanári szoba, irodák). A pedagógusok a tanórán – amennyiben lehetséges – ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a tanulók között, lehetőség szerint tartsák be a két méteres távolságot. A maszkról való gondoskodás a tanulók, iskolai dolgozók feladata.

 7. Testnevelés órákon mindenkinél legyen melegítő ruházat, mert az órák, amíg az időjárás engedi, a szabadban lesznek megtartva.

Tanulói hiányzások kezelése

 1. A napközben magán tüneteket észlelő tanuló köteles azt azonnal jelezni osztályfőnökének. A tanuló további jelenlétéről az osztályfőnök egyeztet az iskolaorvossal, a szülővel, illetve az iskolavezetéssel.

 2. Betegség miatti hiányzásról a tanuló csak orvosi igazolás birtokában, annak az osztályfőnök részére történő leadása után térhet vissza. Igazolt mulasztásnak tekintendő a hatósági karantén elrendelése miatti mulasztás is.

 3. Az a tanuló, aki maga vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozója miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, az osztályfőnökkel való egyeztetés alapján igazolhatja mulasztását.

Takarítás, fertőtlenítés az intézményben

 1. Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, folyamatosan fertőtlenítő takarítást végzünk, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre: ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC-lehúzók, testnevelés órán használt sporteszközök. Az egyes tantermekben napközbeni csoportváltás esetén felületfertőtlenítés történik. 

 2. Mosdóhasználat után a kihelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő folyékony szappannal kell kezet mosni.

 3. Az étkezőben az étkezés előtti kézfertőtlenítés kötelező. Az ebédelés során az egy osztályba járó tanulók – lehetőség szerint – egyszerre és asztalonként elkülönülve étkezzenek. Javasolt a nagyszünetet megelőző és követő szünetekben történő ebédelés.

 4. A hetesek kiemelt feladata a tantermek rendszeres szellőztetése, a takarítók tantermi munkájának segítése, esetleges egyéb, a járvánnyal összefüggő események jelzése az osztályfőnök részére. 

Budapest, 2020. október 1.

Boros Tamás

intézményvezető

A kommentek levannak zárva.