egyeb

járványügyi szabályok változása (2020. szeptember 15.)

Járványügyi intézkedések
Corvin Mátyás Gimnázium
(Legutóbbi módosítás: 2020. szeptember 9.)

Az intézmény járványügyi intézkedési terve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
közzétett Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentum mindenkori
hatályos változatán alapul.

Az iskola látogatása, az épületben való tartózkodás rendje
1. Az iskola területére az itt tanulókon és dolgozókon kívül idegen személy csak igazgatói
engedéllyel, az érvényes intézményi járványügyi intézkedéseket betartva tartózkodhat.
2. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja.
Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a gyermek
orvosi vizsgálatáról.
3. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a tanuló koronavírustesztje pozitív lett, illetve
ha a tanuló hatósági karanténba került.
4. Az intézménybe való belépéskor a kéz fertőtlenítése kötelező. Javasolt a napközbeni
rendszeres és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, különösen étkezések előtt. Javasoljuk a
tanulók számára, hogy a napközbeni kézfertőtlenítéshez tartsanak maguknál erre
alkalmas saját fertőtlenítő eszközt is.
5. Az iskolában a maszk használata minden zárt térben kötelező, beleértve a tantermeket
(tanítási órákon és szünetekben is), illetve az iskola közösségi tereit (aula,
lépcsőforduló, folyosók, mosdók, könyvtár, tanári szoba, irodák). A pedagógusok a
tanórán – amennyiben lehetséges – ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a tanulók
között, lehetőség szerint tartsák be a két méteres távolságot. A maszkról való
gondoskodás a tanulók, iskolai dolgozók feladata.
6. Testnevelés órákon mindenkinél legyen melegítő ruházat, mert az órák, amíg az
időjárás engedi, a szabadban lesznek megtartva.

Tanulói hiányzások kezelése
1. A napközben magán tüneteket észlelő tanuló köteles azt azonnal jelezni
osztályfőnökének. A tanuló további jelenlétéről az osztályfőnök egyeztet az
iskolaorvossal, a szülővel, illetve az iskolavezetéssel.
2. Betegség miatti hiányzásról a tanuló csak orvosi igazolás birtokában, annak az
osztályfőnök részére történő leadása után térhet vissza. Igazolt mulasztásnak tekintendő
a hatósági karantén elrendelése miatti mulasztás is.
3. Az a tanuló, aki maga vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozója miatt a vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, és erről orvosi
igazolással rendelkezik, az osztályfőnökkel való egyeztetés alapján igazolhatja
mulasztását.

Takarítás, fertőtlenítés az intézményben
1. Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, folyamatosan fertőtlenítő takarítást
végzünk, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre: ajtó-, ablakkilincsek,
korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC-lehúzók, testnevelés órán
használt sporteszközök. Az egyes tantermekben napközbeni csoportváltás esetén
felületfertőtlenítés történik.
2. Mosdóhasználat után a kihelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő folyékony
szappannal kell kezet mosni.
3. Az étkezőben az étkezés előtti kézfertőtlenítés kötelező. Az ebédelés során az egy
osztályba járó tanulók – lehetőség szerint – egyszerre és asztalonként elkülönülve
étkezzenek. Javasolt a nagyszünetet megelőző és követő szünetekben történő ebédelés.
4. A hetesek kiemelt feladata a tantermek rendszeres szellőztetése, a takarítók tantermi
munkájának segítése, esetleges egyéb, a járvánnyal összefüggő események jelzése az
osztályfőnök részére.

Budapest, 2020. szeptember 15.

Boros Tamás
intézményvezető

A kommentek levannak zárva.