egyeb

Tájékoztató az Érettségi jelentkezéshez a 2021. október-novemberi vizsgaidőszakban

A jelentkezés határideje: 2021. szeptember 5. (Mivel szeptember 5. napja
munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon, 2021.
szeptember 6. napján jár le.)

Jelentkezni a vizsgára a határidőig folyamatosan munkanapokon 8.00-15.30 között tudnak.
Kérjük, hogy a hosszas várakozás elkerülése érdekében, lehetőség szerint szeptember 3-áig
jelentkezzenek a vizsgákra, szeptember 3-án pénteken és 6-án hétfőn 14.00-ig érkezzenek az
iskolába.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- személyi igazolvány,
- lakcímkártya,
- oktatási azonosító szám (pl. a diákigazolványon megtalálható),
- középiskolai bizonyítvány,
- érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok),
- szintemelő vizsga esetén a korábbi eredményről szóló eredeti törzslapkivonat,
- javítóvizsga esetén eredeti törzslapkivonat,
- amennyiben a jelentkező mentességgel kíván élni Igazgató Úrhoz írt kérelem és a
szakértői bizottság szakvéleménye,
- előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési laphoz csatolni
kell a Vizsgaszabályzat 12. § (7) bekezdése szerinti igazolást.

A vizsgadíjakról
Az érettségi vizsga − az intézmény fenntartójától függetlenül − térítésmentes a tanulói
jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott
vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett
sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi
végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti
szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy
szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és
pótlóvizsga.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás: A veszélyhelyzet
során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről,
valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
szerint:
4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára
adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet
miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév
október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen
tehetik le.
4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában
valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása
után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adottvizsgatárgyból
egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
A vizsgadíj összege:
A fizetendő vizsgadíj összege a Rendelet 35. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi őszi
vizsgaidőszakban:
- a középszintű vizsgák vizsgadíja: 25 000 Ft
- az emelt szintű vizsgák díja: 42 000 Ft
A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.
A befizetés módjáról a jelentkezéskor kapnak további információkat.

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

A kommentek levannak zárva.