Tagozatok, osztályok leírásai


Iskolánk egyedi kódszáma: 035281

 

Idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztály (angol) – 035281.0011

bővebben

Idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztály

Diákjaink a két kötelező nyelvet, az angolt és a németet emelt óraszámban (heti 5-5 óra) tanulják. Az osztály egyik fele haladó angol, másik fele haladó német csoportban folytathatja tanulmányait. Célunk, hogy tanulmányaikat két nyelvvizsgával és emelt szintű érettségi(k) letételével zárják.
A korábban német nyelvet tanulók is folytatni tudják tanulmányaikat, mert az osztály egyik fele haladó angolosként, a másik fele haladó németesként indul. Érettségi után  a nyelvi előkészítőhöz hasonlóan sok irányba tanulnak tovább.

 

Idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztály (német) - 035281.0021

 

bővebben

 

Idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztály

Diákjaink a két kötelező nyelvet, az angolt és a németet emelt óraszámban (heti 5-5 óra) tanulják. Az osztály egyik fele haladó angol, másik fele haladó német csoportban folytathatja tanulmányait. Célunk, hogy tanulmányaikat két nyelvvizsgával és emelt szintű érettségi(k) letételével zárják.
A korábban német nyelvet tanulók is folytatni tudják tanulmányaikat, mert az osztály egyik fele haladó németesként, a másik fele haladó angolosként indul. Érettségi után  a nyelvi előkészítőhöz hasonlóan sok irányba tanulnak tovább.


Nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály – 035281.0002

bővebben

Nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály

Az 1+4 éves képzést választók a négyéves gimnáziumi képzés előtt egy éven át intenzív angol és német nyelvi (heti 12, ill. 6 óra) és informatikai (heti 5 óra) oktatásban részesülnek, valamint fontos készségeiket (tanulási technikák, nyilvános beszéd, logika) fejleszthetik.
Az idegen nyelvet  a  “nulladik” év után is emelt óraszámban tanulják (heti 5 illetve 4 óra) . 

Képzésük végén sokféle pályát választanak (például nemzetközi kapcsolatok, kereskedelem, turizmus, mérnök stb.).


Reál-informatika tagozatos gimnáziumi osztály - 035281.0003  

bővebben

Reál-informatika tagozatos gimnáziumi osztály

A diákok emelt óraszámban tanulják a matematikát, az informatikát (felhasználói és programozói ismeretek), illetve az első két évben az angol nyelvet (heti 4 óra). 
Az informatikai ismeretek oktatásához modern számítógépes park áll rendelkezésre. Iskolánkban ECDL-vizsgaközpont is működik.

A kiemelt tárgyak oktatása elsősorban az informatikai, gazdasági, műszaki, mérnöki irányba való továbbtanulást támogatja.

 


Humán tagozatos gimnáziumi osztály - 035281.0004

bővebben

Humán tagozatos gimnáziumi osztály

Tanulóink a  a magyar és a történelem tárgyakat emelt óraszámban tanulják, rendszeresen vesznek részt külső programokon (színház, kiállítások, kultúrális események) és versenyeken. 

Korszerű multimédiás eszközeinknek köszönhetően modern módszerekkel sajátítják el a klasszikus humán műveltséget. Az angol nyelv tanulását az első két évben plusz órákkal támogatjuk (heti 4 óra).

Érettségi után leginkább gazdasági, jogi vagy bölcsész pályát választanak.