Tagozatok, osztályok leírásai


Iskolánk egyedi kódszáma: 035281

 

Idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztály (angol) – 035281.0011

bővebben

Idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztály

Diákjaink a két kötelező nyelvet, az angolt és a németet emelt óraszámban (heti 5-5 óra) tanulják. Az osztály egyik fele haladó angol, másik fele haladó német csoportban folytathatja tanulmányait. A cél egyik vagy mindkét nyelvből a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése.
Kiemelten fontosnak tartjuk az eredményes idegennyelv-oktatást, mivel a középfokú nyelvvizsga 2020-tól a felsőoktatásba való bekerülés feltétele lesz.

 

Idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztály (német) - 035281.0021

 

bővebben

 

Idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztály

Diákjaink a két kötelező nyelvet, az angolt és a németet emelt óraszámban (heti 5-5 óra) tanulják. Az osztály egyik fele haladó angol, másik fele haladó német csoportban folytathatja tanulmányait. A cél egyik vagy mindkét nyelvből a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése.
Kiemelten fontosnak tartjuk az eredményes idegennyelv-oktatást, mivel a középfokú nyelvvizsga 2020-tól a felsőoktatásba való bekerülés feltétele lesz.


Nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály – 035281.0002

bővebben

Nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály

Az 1+4 éves képzést választók a négyéves gimnáziumi képzés előtt egy éven át intenzív angol és német nyelvi (heti 12, ill. 6 óra) és informatikai (heti 5 óra) oktatásban részesülnek, valamint fontos készségeiket (tanulási technikák, nyilvános beszéd, logika) fejleszthetik.
A “nulladik” év után általános tanterv szerint haladnak tovább, de az angol nyelvet végig emelt óraszámban tanulják. Ezzel is támogatjuk, hogy a tanulók közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek.
Második kötelező nyelvük a német.


Informatika tagozatos gimnáziumi osztály - 035281.0003  

bővebben

Informatika tagozatos gimnáziumi osztály

A négyéves képzés során a diákok emelt óraszámban sajátítják el az informatikai (felhasználói és szoftveres) ismereteket, ebből emelt szinten érettségiznek. Kötelező idegen nyelvként angolt és németet tanulnak. Érettségi vizsga után különféle informatikai szakképesítéseket is szerezhetnek.
Az informatikai ismeretek oktatásához modern számítógépes park áll rendelkezésre. Iskolánkban ECDL-vizsgaközpont is működik.

 


Humán tagozatos gimnáziumi osztály - 035281.0004

bővebben

Humán tagozatos gimnáziumi osztály

Tanulóink a 4 év során a magyar és a történelem tárgyakat emelt óraszámban tanulják, az egyikből emelt szintű érettségit tesznek, ami a felsőoktatási jelentkezéskor előnyt, plusz pontokat jelent.
Korszerű multimédiás eszközeinknek köszönhetően modern módszerekkel sajátítják el a klasszikus humán műveltséget.
Kötelező idegen nyelv az angol és a német. A tantervi nyelvi órák mellett, délutánonként kiscsoportos nyelvi foglalkozásokon is részt vehetnek.