Iskolai közösségi szolgálat (KÖSZI)

 

 

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január 1-jét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A közösségi szolgálat a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenysége, és annak pedagógiai feldolgozása a jogszabályban meghatározott nyolc területen. Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése során egyik félnek (fogadó szervezet, tanuló) sem származhat anyagi haszna a tanuló tevékenységéből.

 

Az iskolai közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek nyolc területe:

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási,

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelmi,

f) katasztrófavédelmi,

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú és sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

 

A tanuló csak olyan tevékenységet végezhet, amelyet az iskola koordinátorával egyeztetett, és a tanulói jelentkezési lapon (ld. csatolmány) a szülő aláírásával jóváhagyott. A tanuló tevékenységét megelőzően az iskola együttműködési megállapodást köt azzal szervezettel, amelynél a tanuló közösségi szolgálatot fog végezni. Az 50-óra közösségi szolgálat több szervezetnél teljesítendő.

 

Nem hiányozhat a tanuló közösségi szolgálatra hivatkozva tanóráról, a KÖSZI tanórán kívüli tevékenység. Az elszámolható idő tanítási napokon a tanítást követően alkalmanként legalább egy, legfeljebb három óra lehet, illetve tanítási napokon kívül öt óra.

 

Fogadóintézmények lehetnek azon állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezet, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, amelyek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben felsorolt területeken végzik a tevékenységüket, és a feladatkörük ellátásából adódóan alkalmasak a tanulók fogadására, továbbá a rájuk vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek eleget tudnak tenni. Ide tartozik minden nevelési-oktatási intézmény is.

 

 

Forrás és további információk az alábbi linken elérhetők: https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/gyik

 

Tanulói jelentkezési lap letöltése innen