Tehetséggondozó pályázat 2023.

 

Tehetséggondozó pályázat

 

Tehetséggondozó pályázat

Kedves Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

A Corvin Diákalapítvány tehetséggondozó foglalkozásokat szervez nyolcadikos tanulók számára a Corvin Mátyás Gimnáziumban. Célunk, hogy a tanulók általános iskolában megszerzett tudását rendszerezzük, anyanyelvi és matematikai-logikai képességeit fejlesszük, vagyis segítsük felkészülésüket az írásbeli felvételi vizsgára.

Az országosan egységes írásbeli felvételinek elsősorban képességfelmérő célja van. A foglalkozásokon résztvevő tanulók olyan jellegű anyanyelvi és matematikai feladatokkal ismerkedhetnek meg, amelyek a felvételi feladatsorban is várhatóan szerepelni fognak.

Az utolsó foglalkozásokon a tanulók egy önállóan megoldandó feladatsor segítségével felmérhetik tudásukat, pontos információkat szerezve arról, hogy min kell javítaniuk a felvételi vizsgáig.

A foglalkozásokra pályázati úton lehet jelentkezni. A pályázati adatlap letölthető az iskola honlapjáról  2023. szeptember 28-tól. (alább piros link)  A kitöltött adatlapot a corvin.teh.gond@gmail.com címre kell elküldeni, legkésőbb 2023. október 17-ig. A Corvin Diákalapítvány azon 100 diák számára tudja biztosítani a foglalkozásokon való részvételt, akik támogató adományukkal (16 000 Ft) hozzájárulnak a pályázat megvalósulásához.

 

Pályázati adatlap letöltése 2023. szeptember 28-tól  innen.

A tehetséggondozó foglalkozások időpontjai és témakörei:

Időpont
(szerdánként,
15.00-16.35)
Témakörök
Magyar nyelv Matematika
 2023. október 18.   Szókincsfejlesztő feladatok  Műveletek a racionális számok halmazán
 2023. október 25.  A nyelvi logikát fejlesztő feladatok  Arányosságok, százalékszámítás
 2023. november 08.  Nyelvhelyességi és helyesírási feladatok  Függvények, grafikonok, adatelemzés
 2023. november 15.  Leíró nyelvtani feladatok  Logikai feladatok, szöveges egyenletek
 2023. november 22.  Szövegértési feladatok  Geometriai alapfogalmak, számítások
 2023. november 29.  Szövegalkotási feladatok  Térgeometriai feladatok
 2023. december 6.  Próbafelvételi feladatsor írása  Próbafelvételi feladatsor írása
 2023. december 13.  Próbafelvételi feladatsor javítása, megbeszélése  Próbafelvételi feladatsor javítása, megbeszélése

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DIÁKOKNAK

A Corvin Diákalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet általános iskolai 8. osztályos tanulóknak tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre. A foglalkozások magyar nyelv és matematika tantárgyakból kerülnek megszervezésre, jelenléti formában. A foglalkozások nyolc alkalommal, szerdai napokon 15.00-16.35 óráig tartanak, helyszínük a Corvin Mátyás Gimnázium épülete (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.). A pályázat kiírója: Corvin Diákalapítvány

Név:                Corvin Diákalapítvány

Székhely:        1164 Budapest, Vidámvásár u. 43.

Adószám:        18015748-1-42

 1. A pályázat célja:

A foglalkozások célja az általános iskolában megszerzett tudás rendszerezése, a kulcskompetenciák erősítése, az anyanyelvi és matematikai-logikai képességek fejlesztése. A foglalkozásokon megoldott, illetve házi feladatként kapott feladatsorok alkalmasak lesznek arra, hogy a tehetséges tanulók a későbbiekben is hasznosítsák az itt megszerzett ismereteket.

 1. Pályázati feltételek, formai követelmények:
 2. Támogatás:
 • Egy példányban benyújtott pályázati adatlap letölthető —> innen
 • Hiánytalanul és olvashatóan (lehetőleg nyomtatott betűkkel vagy géppel) kitöltött pályázati adatlap

Az Alapítvány nem rendelkezik elegendő saját forrással a tanfolyam támogatására, így csak annak a maximum 100 diáknak tudja biztosítani a foglalkozásokon való részvételt, akik támogató adományukkal (16 000 Ft) hozzájárulnak a pályázat megvalósulásához. Ez magában foglalja a 45 perces foglalkozásokon való részvétel költségét, a tanárok által önálló szellemi termékként elkészített, az órákon használt és a házi feladatként kiadott feladatlapokat is.

Tekintettel a résztvevők korlátozott létszámára, lehetséges, hogy már a jelentkezési határidő lejárta előtt elfogynak a szabad helyek. Ezért fontos, hogy adományukat csak a jelentkezés elfogadását visszaigazoló levél (email) birtokában utalják az abban megjelölt bankszámlaszámra!

 1. Határidők:
 2. Nyilvánosság:
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2023. szeptember 28.
 • A pályázati adatlapokat legkésőbb 2023. október 17-ig kell visszaküldeni a corvin.teh.gond@gmail.com címre
 • A pályázat nyilvános, a pályázatot a gimnázium honlapján (www.corvinsuli.hu) lehet megtekinteni.
 • A nyertes pályázatot benyújtókat az Alapítvány értesíti.

Corvin Diákalapítvány Kuratóriuma

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANÁROK SZÁMÁRA

A Corvin Diákalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom, valamint matematika szakos tanároknak, tehetséggondozó foglalkozások megtartására 8. évfolyamos általános iskolai tanulók számára. A foglalkozások magyar nyelv és matematika tantárgyakból kerülnek megszervezésre. A foglalkozások nyolc alkalommal, szerdai napokon 15.00-16.35 óráig tartanak, jelenléti formában valósulnak meg a Corvin Mátyás Gimnázium épületében (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.),

A pályázat kiírója: Corvin Diákalapítvány

Név:                Corvin Diákalapítvány

Székhely:        1164 Budapest, XVI. Vidámvásár u. 43.

Adószám:        18015748-1-42

 1. 1.              A pályázat célja:
 • A pályázat a tanárok oktatási, pedagógiai és tudományos munkájának ösztönzését szolgálja, az új köznevelési törvény koncepciójának megfelelően.
 • A pályázat célja, hogy az Alapító Okirat 5. pontjának megfelelően a pályázatban résztvevő tanárok a különböző általános iskolákból érkezett tanulók tudását egységes keretbe foglalják, ezzel az ifjúság szellemi fejlődését elősegítsék.

2.1.      A célok megvalósulásának feltételei:

 • Az Alapítvány nem rendelkezik elegendő saját forrással a tanfolyam támogatására, ezért annak a maximum 100 diáknak tudja biztosítani a foglalkozásokon való részvételt, akik támogató adományukkal (16 000 Ft) hozzájárulnak a pályázat megvalósulásához. Ez magában foglalja a 45 perces foglalkozásokon való részvétel, a tanárok által önálló szellemi termékként elkészített órai és a házi feladatként kiadott feladatlapok költségét is.
 1. 2.              Pályázati feltételek:
 • A pályázat feltétele magyar nyelv és irodalom, illetve matematika szakos egyetemi végzettség.

3.1.      A pályázat tartalmi követelményei:

 • Pályázni lehet a foglalkozások megtartására, illetve a foglalkozásokhoz szükséges feladatlapok és azok javítási útmutatóinak elkészítésére.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanár hány feladatlap (javítási útmutatóval) elkészítését, illetve hány foglalkozás megtartását vállalja.

3.2.      Formai követelmények:

 • Egy példányban benyújtott pályázat
 • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
 1. 3.              Támogatás:
 • A résztvevő tanároknak az Alapítvány egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a feladatvállalás arányában.

 

A pályázatot nyert tanár vállalja, hogy a tanfolyam végén összefoglaló beszámolót készít a tanfolyam eredményéről, a különböző tudásszinttel rendelkező diákok fejlődéséről, haladásáról és az új, életbe lépő tantervek által előírt követelményeknek való megfelelésről. Ennek mellékletét képezik az elkészített feladatlapok és javítási útmutatók.

 1. 4.              Határidők:
 2. 5.              Nyilvánosság:
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2023. szeptember 28.
 • A pályázatokat a kuratórium elnökénél (Papp Ágnes) kell leadni 2023. október 4-ig.
 • A pályázat nyilvános, a pályázatot a gimnázium honlapján (www. corvinsuli.hu) lehet megtekinteni.
 • A nyertes pályázatot benyújtókat az Alapítvány értesíti.

 

 

Corvin Diákalapítvány Kuratóriuma