Tehetséggondozó pályázat

Kedves Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

A Corvin Diákalapítvány tehetséggondozó foglalkozásokat szervez nyolcadikos tanulók számára. Célunk, hogy a tanulók általános iskolában megszerzett tudását rendszerezzük, segítsük felkészülésüket az írásbeli felvételi vizsgára.

A foglalkozásokra pályázati úton lehet jelentkezni. A pályázati adatlap átvehető az iskolában, illetve letölthető az iskola honlapjáról is (www.corvinsuli.hu), leadni pedig az iskolában kell, 2018. november 20-ig. A Corvin Diákalapítvány annyi diák számára tudja biztosítani a foglalkozásokon való részvételt, ahány támogató hozzájárul adományával (10 000 Ft) a pályázat megvalósulásához.

Az országosan egységes írásbeli felvételinek elsősorban képességfelmérő célja van. A foglalkozásokon résztvevő tanulók olyan jellegű anyanyelvi és matematikai feladatokkal ismerkedhetnek meg, amelyek a felvételi feladatsorban is várhatóan szerepelni fognak.

Az utolsó foglalkozáson a tanulók egy önállóan megoldandó feladatsor segítségével kipróbálhatják tudásukat, pontos információkat szerezve arról, hogy min kell javítaniuk a felvételi vizsgáig.

Jelentkezési lap letöltése innen.

A tehetséggondozó foglalkozások időpontjai és témakörei:

Időpont

(szerdánként,

15.00-16.35)

Témakörök

 

 Magyar nyelv

 

Matematika

 

2018. november 21.  

Szókincsfejlesztő feladatok

 

 

Műveletek a racionális számok halmazán

2018. november 28.  

A nyelvi logikát fejlesztő feladatok

 

 

 Arányosságok, százalékszámítás

2018. december 5.  

 Nyelvhelyességi és helyesírási feladatok

 

Függvények, grafikonok, adatelemzés
2018. december 12.  

Leíró nyelvtani feladatok

 

 

 Logikai feladatok, szöveges egyenletek

2018. december 19.  

Szövegértési feladatok

 

 

Geometriai alapfogalmak, számítások

2019. január 9.  

Szövegalkotási feladatok

 

 

 Térgeometriai feladatok

2019. január 16.  

 Próbafelvételi feladatsor írása

 

 

 Próbafelvételi feladatsor írása

 

A tehetséggondozó foglalkozások helyszíne:

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM

1165 BUDAPEST, MÁTYÁS KIRÁLY TÉR 4.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DIÁKOKNAK

A Corvin Diákalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet általános iskolai 8. osztályos tanulóknak tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre. A foglalkozások magyar nyelv és matematika tantárgyakból kerülnek megszervezésre. A foglalkozások hét alkalommal, szerdai napokon 15.00-16.35 óráig tartanak.

 1. A pályázat kiírója: Corvin Diákalapítvány

Név:                Corvin Diákalapítvány

Székhely:        1164 Budapest,Vidámvásár u. 43.

Adószám:       18015748-1-42

 1. A pályázat célja:

A foglalkozások célja az általános iskolában megszerzett tudás rendszerezése, a kulcskompetenciák erősítése. A foglalkozásokon megoldott, illetve házi feladatként kapott feladatsorok alkalmasak lesznek arra, hogy a tehetséges tanulók a későbbiekben is hasznosítsák az itt megszerzett ismereteket.

 1. Pályázati feltételek, formai követelmények:
 2. Támogatás:
 3. Határidők:
 4. Nyilvánosság:
 • Egy példányban benyújtott pályázati adatlap
 • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
 • Az Alapítvány nem rendelkezik elegendő saját forrással a tanfolyam támogatására, ezért annyi diákot tud felvenni, ahány támogató hozzájárul adományával a pályázat megvalósulásához.
 • A pályázat előzetesen maximum 120 fő részvételével számol, így az egy főre jutó teljes tanfolyami költség 10 000 Ft. Ez magában foglalja a 45 perces foglalkozásokon való részvétel költségét, a tanárok által önálló szellemi termékként elkészített, az órákon használt és a házi feladatként kiadott feladatlapokat is.
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2018. október 5.
 • A pályázati adatlapokat az iskolában kell leadni legkésőbb 2018. november 20-ig.
 • A pályázat nyilvános, a pályázatot a gimnázium honlapján (www.corvinsuli.hu) lehet megtekinteni.
 • A nyertes pályázatot benyújtók listáját az Alapítvány székhelyén, az iskolában lehet megtekinteni.

Corvin Diákalapítvány Kuratóriuma

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANÁROK SZÁMÁRA

A Corvin Diákalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom, valamint matematika szakos tanároknak, tehetséggondozó foglalkozások megtartására 8. évfolyamos általános iskolai tanulók számára. A foglalkozások magyar nyelv és matematika tantárgyakból kerülnek megszervezésre. A foglalkozások hét alkalommal, szerdai napokon 15.00-16.35 óráig tartanak.

 1. 1.                  A pályázat kiírója: Corvin Diákalapítvány

Név:                Corvin Diákalapítvány

Székhely:        1164 Budapest, XVI. Vidámvásár u. 43.

Adószám:       18015748-1-42

 1. 2.                  A pályázat célja:
 • A pályázat a tanárok oktatási, pedagógiai és tudományos munkájának ösztönzését szolgálja, az új köznevelési törvény koncepciójának megfelelően.
 • A pályázat célja, hogy az Alapító Okirat 5. pontjának megfelelően a pályázatban résztvevő tanárok a különböző általános iskolákból érkezett tanulók tudását egységes keretbe foglalják, ezzel az ifjúság szellemi fejlődését elősegítsék.

2.1.      A célok megvalósulásának feltételei:

 • Az Alapítvány nem rendelkezik elegendő saját forrással a tanfolyam támogatására, ezért annyi diákot tud felvenni, ahány támogató hozzájárul adományával a pályázat megvalósulásához.
 • A pályázat előzetesen maximum 120 fő részvételével számol, így az egy főre jutó teljes tanfolyami költség 10 000 Ft. Ez magában foglalja a 45 perces foglalkozásokon való részvétel, a tanárok által önálló szellemi termékként elkészített órai és a házi feladatként kiadott feladatlapok költségét is.
 1. 3.                  Pályázati feltételek:
 • A pályázat feltétele magyar nyelv és irodalom, illetve matematika szakos egyetemi végzettség.

3.1.      A pályázat tartalmi követelményei:

 • Pályázni lehet a foglalkozások megtartására, illetve a foglalkozásokhoz szükséges feladatlapok és azok javítási útmutatóinak elkészítésére.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanár hány feladatlap (javítási útmutatóval) elkészítését, illetve hány foglalkozás megtartását vállalja.

3.2.      Formai követelmények:

 • Egy példányban benyújtott pályázat
 • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
 1. 4.                  Támogatás:
 • A résztvevő tanároknak az Alapítvány egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a feladatvállalás arányában.

 

A pályázatot nyert tanár vállalja, hogy a tanfolyam végén összefoglaló beszámolót készít a tanfolyam eredményéről, a különböző tudásszinttel rendelkező diákok fejlődéséről, haladásáról és az új, életbe lépő tantervek által előírt követelményeknek való megfelelésről. Ennek mellékletét képezik az elkészített feladatlapok és javítási útmutatók.

 1. 5.                  Határidők:
 2. 6.                  Nyilvánosság:
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2018. október 5.
 • A pályázatokat a kuratórium elnökénél (Juhász Jenőné) kell leadni 2018. október 26-ig.
 • A pályázat nyilvános, a pályázatot a gimnázium honlapján (www. corvinsuli.hu) lehet megtekinteni.
 • A nyertes pályázatot benyújtókat az Alapítvány értesíti.

 

Corvin Diákalapítvány Kuratóriuma